Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi

Obsługa techniczna

  • prowadzenie kontroli technicznych i dokonywanie okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń budynku
  • zapewnienie dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci
  • dobieranie wielkości mocy zamówionej c.o. i ciepłej wody adekwatnie do potrzeb budynku w celu optymalizacji i redukcji kosztów zużycia
  • zapewnienie utrzymania w należytym porządku i czystości pomieszczeń, urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali, terenu przynależnego do nieruchomości, chodnika przed nieruchomością i innych terenów
  • zapewnienie usług kominiarskich i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej (np. dźwigów osobowych, anten zbiorczych)
  • organizowanie i nadzór nad bieżącą konserwacją i naprawami budynku oraz urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokalu, ciepłej i zimnej wody, dźwigów osobowych i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej
  • usuwanie awarii i ich skutków w nieruchomości wspólnej na warunkach określonych w umowie o zarządzanie
  • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego

wróć