Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi

Do pobrania

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontow

Pobierz plik

Ustawa o własności lokali

Pobierz plik

Ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach

Pobierz plik

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej

Pobierz plik

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Pobierz plik

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych

Pobierz plik

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Pobierz plik

Prawo budowlane

Pobierz plik

Pełnomocnictwo właścicielskie gminy

Pobierz plik

Pełnomocnictwo do reprezentowania właściciela lokalu

Pobierz plik

Pełnomocnictwo do głosowania nad uchwałami właścicieli

Pobierz plik

Kodeks cywilny

Pobierz plik

wróć