Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi

Obsługa formalno-prawna

  • weryfikacja stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, pomoc prawna z dziedziny gospodarowania nieruchomościami
  • zapewnienie ubezpieczenia budynków
  • pomoc w wyborze dostawców usług oraz przygotowanie odpowiednich dokumentów
  • negocjowanie umów w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej np. umów bankowych, kredytowych, z wykonawcami, z dostawcami mediów itp.
  • pozyskiwanie środków z kredytów termomodernizacyjnych i inwestycyjnych (przygotowanie dokumentacji, wypełnienie wniosków itp.)
  • windykacja należności w stosunku do właścicieli lokali jak również kontrahentów zewnętrznych
  • przygotowywanie projektów planu gospodarczego i korekt tego planu - w tym przychodów i wydatków z funduszu remontowego wspólnoty
  • organizowanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej oraz posiedzeń Zarządu
  • przechowywanie, zabezpieczanie, archiwizowanie niezbędnej dokumentacji Wspólnot
  • występowanie w imieniu Wspólnoty przed organami państwowymi na podstawie stosownych pełnomocnictw

wróć