Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi

Księgowość i finanse

  • prowadzenie dla nieruchomości rachunkowości wraz z pełną obsługą dokumentacji finansowej
  • rozliczanie kosztów zużycia mediów w lokalach
  • kontrola i analiza zużytych mediów
  • opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali
  • przygotowywanie i składanie stosownych deklaracji podatkowych

wróć